škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 13.6. 07:11:21

Karlovská pěvecká soutěž

V pátek 2.6.2017 proběhla na naší škole tradiční pěvecká soutěž žáků 1. stupně. Do školního kola postoupilo 21 dětí z třídních kol, která probíhala v březnu a dubnu letošního roku.

Úkolem účastníků bylo zazpívat lidovou písničku nebo pohádkovou písničku podle vlastního výběru. Výkony všech zúčastněných byly velmi zdařilé a pro porotu  ve složení p. učitelka Jana Štětinová, p. učitelka Věra Čechová a p. učitelka Věra Hozová byl výběr nejlepších výkonů opravdu velmi těžký. Pochvalu si ale každopádně zasloužili všichni za odvahu a statečnost s jakou se se svými vystoupeními poprali. 

Výsledky: 

KATEGORIE  1. – 3. TŘÍDY

1. místo  – Inez Hachemová  - 1.A

2. místo – Izabela Koubová – 2.C

                 Klára Hospodková – 3.B

3. místo – Beata Kratinová -1.B

KATEGORIE  4. – 5. TŘÍDY

1. místo   –   Dominik Pařízek – 4.B

2.  místo  –   Anežka Rabiňáková – 5.B

3. místo   –   Adam Handl – 4.A

                                                                       Mgr. Věra Hozová, ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově