škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.8. 13:29:27

Zájezd do jihozápadní Anglie, květen 2017

Žáci 8. a 9. tříd naší školy se zúčastnili zájezdu po krásách jihozápadní Anglie a Londýna.

Vyráželi jsme v neděli 14. 5. směr Praha – Úvaly pro zbývající děti z důvodu zaplnění celého autobusu. Cesta byla dobrá, bez problémů, až ve Francii nás potkala nepříjemnost, kdy jsme museli na hranicích čekat 4 hodiny na trajekt. Ale zvládli jsme to, bezpečně jsme přepluli do britského království a pokračovali směr Exeter. Po dlouhé a únavné cestě jsme se konečně ubytovali v rodinách. Hodně času jsme strávili v autobusu, provázelo nás chladné a často deštivé počasí, přesto jsme mnoho viděli a hodně památek navštívili.

Těšili jsme se na zádumčivou krajinu národního parku Dartmoore, ale typické místní počasí nám dovolilo vidět jen část krásy tohoto území. Zastavili jsme u klapavého kamenného mostu Postbridge a pak už jsme kvůli silné mlze a dešti viděli jen střípky z krajiny. Avšak divoké poníky jsme přeci zahlédli. Pokračovali jsme do přímořského města Torquay a starobylé části města Exeter v hrabství Devon. Prohlédli jsme si římské opevnění z počátku našeho letopočtu a nádhernou gotickou katedrálu ze 13. století. Celý den jsme zakončili nákupem dárků.

Další den jsme navštívili St. Michael’s Mount, středověký hrad, který leží na ostrůvku na kraji Atlantického oceánu. V době odlivu na něj mohou návštěvníci přejít pěšky, ale my jsme museli použít lodičku. Uvítal nás překvapivě veliký hrad s nádhernou zahradou plnou vůní exotických rostlin. Překvapilo nás, že v celé oblasti jihozápadní Anglie rostou palmy a teplomilné rostliny. Přesvědčili jsme se na vlastní oči, jak Golfský proud ovlivňuje místní klima. Tento příjemný den jsme zakončili snad nejhezčím místem, které jsme kdy viděli – Land’s End, nejzápadnější část Anglie, hrabství Cornwall. Uvítala nás malebná krajina, pobřežní útesy, klidné moře a zvláštní atmosféra. Zřejmě se tu líbilo už lidem v době kamenné, v této oblasti bylo totiž objeveno pohřebiště z té doby a mnoho pazourků.

Další den ráno jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami, které se o nás všechny velmi dobře staraly. Pak už jsme pokračovali směr Londýn se zastávkou v Avebury a Hampton Court Palace, královském paláci. Avebury je pravěké místo obývané lidmi, kteří po sobě zanechali úžasnou neolitickou památku, zapsanou dokonce na seznamu kulturního dědictví památek UNESCO. Jde zejména o kamenný kruh o průměru zhruba 348 metrů, který byl původně vytvořen z 98 mnohatunových stojících kamenů. Značná část se jich dochovala až dodnes. Pravděpodobně jde o prastarou svatyni, snad ještě starší než známější Stonehenge, jejíž stáří se datuje až k 2500 let před naším letopočtem. Obrovské menhiry tvoří další dva soustředné kruhy a zřejmě cesty, které jsou vyznačeny vztyčenými megalitickými kameny. O přesném významu tohoto místa se vědci však jen dohadují.

Poslední den jsme se těšili do Londýna. Předpověď zněla déšť, později silný déšť, ale naštěstí se meteorologové mýlili a krátká sprška nás potkala jen na začátku a na konci dne. Dopoledne jsme začali na London Eye, to byl pro nás velký zážitek. A pak Westminster Bridge, budovy parlamentu, White Hall, královská jízda, Buckinghamský palác, Picadilly Circle a na Trafalgarském náměstí jsme nasedli do starého double-deckeru a jeli až ke starému hradu Toweru, kde jsme mimo jiné obdivovali zejména korunovační klenoty. Ještě jsme si nafotili Tower Bridge a lodí po Temži odpluli až do Greenwhich. Tam na nás čekal autobus a my pokračovali rovnou domů.

I přes to, že náš výlet provázelo chladné počasí a malé komplikace, zájezd se velmi povedl. Viděli jsme zemi, o které se již dlouho učíme, mnoho zajímavých památek, krásnou krajinu, okusili jsme pohostinnost místních lidí. A tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci a uskutečnění výletu.                       Žáci 8. a 9. tříd