škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 3.9. 06:45:24

Den Slunce na Karlově

Dne 3. května se slaví mezinárodní den Slunce, kdy si připomínáme význam sluneční energie pro planetu Zemi jakožto hvězdy, která je nejblíže naší planetě. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé, proto jsme si chtěli tento den připomenout i na Základní škole Karlov.

Žáci prvního stupně si o významu Slunce povídali celý týden, kdy v rámci některých hodin vytvářeli projekty o Slunci, čerpali z různých materiálů, knih, internetu a ve skupinkách zpracovávali zjištěné poznatky. Následně byly z každé třídy projekty vybrány a nyní nám krášlí chodby školy. Jednotlivé třídy také navštívili žáci ze 7. tříd a připravili pro děti zajímavé prezentace o Slunci, o sluneční soustavě a o Zemi. 
Se Sluncem jsme se rozloučili v pátek, kdy žáci a učitelé přišli ve žlutém oblečení a pro děti byla připravena stezka s úkoly, které s pomocí učitelů plnily. Děti musely z písmen složit planety sluneční soustavy a správně je seřadit. Složit puzzle, správně seřadit rozstříhané věty o Slunci, aby dávaly smysl a vypsat, proč je pro nás Slunce důležité. Skládaly z kamenů obrázky, házely asteroidy do černé díry a každá třída vymyslela o Slunci báseň. 
Celý týden také děti sbíraly žlutá, červená a oranžová víčka, ze kterých jsme v pátek vytvořili veliké slunce, děti a učitelé posloužili jako paprsky. Víček se sebralo opravdu hodně, takže jsme byli rádi, že je můžeme dát kamarádovi Mírovi. Den se moc povedl a děti si odnesly spoustu informací o Slunci a sluneční soustavě. A jelikož se nám tento den sluníčko neukázalo, tak jsme na okamžik rozsvítili okolí Karlova my. 
Mgr. Martina Hašková