škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 11.5. 13:39:54

TÝDEN ŘEMESEL NA KARLOVĚ

To, že se děti naučí nejvíce praxí, zkušeností, zážitkem, vytvořením vlastního názoru, už na Karlově víme docela dlouho.

Ve druhých třídách se s dětmi učíme nejen počítat, rýsovat, číst s porozuměním, psát správně podle českého pravopisu, ale především jim díky projektovému vyučování přibližujeme důležité aspekty života. Jedním z nich jsou třeba i české tradice a jejich udržování. Z tohoto důvodu jsme dětem naplánovali exkurzi do skanzenu Přerov nad Labem, kde jsme si připomněli tradici Velikonoc, ale i stará řemesla a život v dobách minulých. A protože se děti podivovaly nad některými řemesly, napadlo nás seznámit se s nimi trochu více. A jak nejlépe? Projektovým týdnem řemesel, při kterém děti zjišťovaly, co jsou to vlastně řemesla minulá a současná, jak velmi byla důležitá dříve a jak moc je potřebujeme i nyní. Doma řešily, co je vlastně práce rodičů, co dělají jejich babičky, dědové …, pak měly za úkol vybrat si jedno řemeslo a to celý týden prezentovat. Jeden den přišly oblečené v duchu svého řemesla a měly potřebné pomůcky ke své práci. Své řemeslo převedly a pověděly i napsaly o něm, co nejvíce zajímavého. Většina dětí čerpala ze své rodiny, někde našly doma úplné poklady. Vlastně se musely najednou více zajímat o to, co dělají jejich rodiče, prarodiče, jak je jejich práce pěkná, ale někdy třeba i těžká. Jak je důležité řemesla udržovat, protože bez řemeslníků bychom vlastně neměli např. kde bydlet, ani co jíst. Díky tomuto týdnu vznikla i jednodenní spolupráce s učilištěm J. Nohy, kde jsme si domluvili exkurzi a kde nás velmi mile přijali. Nejprve nám ukázali školu, pak nás mistři jednotlivých oborů provedli po svých dílnách a spolu s učni nám předvedli svá řemesla v praxi. Viděli jsme při práci truhláře, instalatéry, aranžérky, švadleny, zedníky. Děti si mohly vše prohlédnout, někde i něco zkusit a u aranžérů si vyrobily papírovou pampelišku. Děti odcházely s nadšením a s poznáním, že je každé řemeslo potřebné a důležité. Opět se nám potvrdilo, že děti musí především zkoumat a učit se pomocí zkušenosti a zážitku, který jim nikdo nevezme.

Mgr. Kristýna Nulíčková