škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 16.5. 11:18:51

Karlováci uklízejí Třešňovku a okolí své školy

Základní a mateřská škola Na Karlově se zapojila do projektu „Zdravé město Benešov"

Této akce se naše škola účastnila poprvé. Z toho důvodu jsme zapojili pouze některé žáky třídy 6. A (15 dětí) a 7. A (18 dětí). Město Benešov nás vybavilo ochrannými pomůckami, každý žák obdržel pracovní rukavice a bezpečností vestu, nechyběly pytle na sběr odpadu. Od společnosti Posázaví, o. p. s. si na památku žáci odnesli tričko s logem akce.

Na Třešňovku, která se nachází v blízkosti naší školy, jsme se vypravili v pondělí 10. dubna. Počasí nám přálo, bylo slunečné jarní odpoledne. Bohužel, to co na nás čekalo, už tak zářivé nebylo. Děti do připravených pytlů posbíraly PET lahve, skleněné lahve nejrůznějších značek alkoholu, kusy stavebního materiálu, části oblečení, obuvi, krabičky od všeho možného i nemožného. Zpočátku děti oplývaly velkým elánem a nadšením. S přibývajícími plnými pytli je zápal trochu opouštěl. Naštěstí vždy přišlo nějaké zpestření. Třeba v podobě odlovu ještěrky nebo slepýše. Děvčata zase stihla obdivovat krásu a vůni fialek. Z některých nalezených předmětů jsme ve škole připravili výstavu s popisky času rozpadu tohoto odpadu.

Všichni doufáme, že hlavní cíl akce, a to narušit lhostejnost k prostředí, ve kterém žijeme, se podařilo splnit, a že si nyní rozmyslí, kam zahodí třeba obal od sušenky.