škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 1.6. 18:46:18

Noc s Andersenem

Již tradičně se naše škola zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem. Uskutečnila se v pátek 31. 3. 2017.

Letošní ročník noci s Andersenem byl věnován komiksu Čtyřlístek a zúčastnilo se jí přes 200 dětí z 1. stupně naší školy. V rámci této akce děti se svými pedagogy navštívili besedy v dětském oddělení městské knihovny, nacvičili si na školním hřišti společný tanec pod vedením Jaroslava Havelky z taneční skupiny Dancing Crackers. Po setmění bylo závěrečnou tečkou setkání s šermířskou skupinou. Ta na prostranství před školou předvedla šermířskou bitvu o krásnou princeznu a celé jejich vystoupení vyvrcholilo ohňovou šou. Pak už na účastníky Noci čekala Stezka odvahy okolo školní budovy a společné spaní s učitelkami a učiteli ve třídách. V sobotu ráno se pak všichni ve třídách společně nasnídali a plni dojmů odcházeli domů.