škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělání

Informace k zápisu

Desatero pro rodiče předškoláka12